Hệ Thống HVAC - Điều Hòa & Xử Lý Không Khí

HVAC bao gồm các hệ thống có liên quan đến môi trường không khí xung quanh, bao gồm việc làm nóng (Heating), xử lý không khí (Ventilation), làm lạnh không khí (Air Conditioning).

Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng như sau:

Tiêu chuẩn tham khảo:

 • ASHRAE Guides: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.
 • CIBSE Guides : Chartered Institution of Building Services Engineers, U.K.
 • AS1668-2 1996 : Australian Standard - Air Conditioning and Mechanical Ventilation.
 • AS 1861 : Refrigerated Air Conditioners
 • SMACNA : Sheet Metal and Air Conditioning Contractors, National Association.

Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

 • TCVN 2622-1995 : Phòng Cháy, chống Cháy cho nhà và công trình
 • TCVN 6103 – 1996 : Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ - Khống chế khói.
 • TCVN 232: 1999 : Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.
 • TCVN 5687 :2010 : Thông gió - điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 3288 : 1979 : Hệ thống thông gió yêu cầu chung về an toàn.
 • QCVN 09-2013 : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.
 • QCVN 06 : 2010/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
No Content Available

FEATURED POST

EDITOR PICK'S

Advertisement Banner